Amanda Feilding

Amanda Feilding

Amanda Feilding

Amanda Feildingová je výkonnou ředitelkou Beckley Foundation (BF), britské nadace a zároveň nevládní neziskové organizace akreditované Společenstvím národů, kterou založila v roce 1998. Hlavními dvěma cíli BF je jednak studium řady skrytých mechanismů, které se objevují pod povrchem tzv. změněných stavů vědomí – a jednak zdravá reforma celosvětové drogové politiky.

Amanda coby klidná síla v pozadí propojuje experty z oboru prakticky z celého světa, kteří prostřednictvím zastřešujících vědeckých projektů zkoumají účinky psychoaktivních léčiv: konopí, psilocybinu, ayahuasky, DMT, LSD, MDMA a dalších.

V roce 2005 vytvořila Amanda kolaborativní projekt Beckley Foundation a Imperial College London nazvaný „Beckley/Imperial Research Programme“, v němž navázala spolupráci s kolegou prof. Davidem J. Nuttem, britským vědcem z oborů psychiatrie a neuropsychofarmakologie. Předmětem výzkumu bylo mapování (tzv. „obraz“) mozku člověka za působení psilocybinu (2009–2012), MDMA (2012) a LSD (2014) a využití těchto poznatků v psychoterapii. Do programu je zapojen i Robin Carhart-Harris, Ph.D., další z přednášejících na Beyond Psychedelics 2016.

Její filosofií práce na poli drogové politiky je vytváření platformy na základě vědecky ověřených faktů („evidence-based“ strategie). Díky tomu bylo do dnešního dne publikováno přes 40 textů nebo například vznikl cyklus seminářů „Drogy a společnost: racionální přístup“.

Je vládní poradkyní pro reformu místní drogové politiky.