Rick Doblin

Rick Doblin

Rick Doblin

Rick Doblin, Ph.D. je zakladatelem a výkonným ředitelem Multidisciplinární asociace pro psychedelická studia (MAPS), založené v roce 1986 v Santa Cruz v Kalifornii.

Doktorát získal na John F. Kennedy School of Government na Harvardově univerzitě v Massachusetts, v oboru tvorby veřejných politik, kde předmětem jeho dizertační práce byla regulace užití psychedelik a marihuany v prostředí veřejného zdravotnického systému. Na nižších stupních vysokoškolských studií pracoval s onkologickými pacienty (reakce na kouření marihuany vs. orální užití tablet s extrahovaným THC při nevolnosti), navázal na bostonský projekt „Good Friday Experiment“, kdy byl postgraduálním studentům teologie na Velký pátek podáván psilocybin (a některým placebo) a sledován a zaznamenáván jejich autentický mysticko-náboženský prožitek a kromě toho také potenciál psilocybinu tento prožitek v určitém prostředí zprostředkovat. Třicet čtyři let pak vedl studii převzatou od psychologa Timothy Learyho, Ph.D., nazvanou „Concord Prison Experiment“, v rámci které bylo americkým vězňům terapeuticky podáváno LSD a výzkumní pracovníci užívali LSD při experimentu spolu s nimi. Šlo tak spíše o interakci mezi zúčastněnými než pozorování subjektu pod vlivem látky měnící psychiku. Tento experiment měl ohromující výsledky ve vztahu k recidivě trestných činů po propuštění z věznice. Rick je bývalý kolega psychiatra prof. MUDr. Stanislava Grofa, M.D., Ph.D., a byl jedním z prvních, kdo v terapii začal využívat Grofovu techniku holotropního dýchání.

Jeho profesním cílem je vytvořit právní rámec pro užití psychedelik jak v podobě léků na předpis pro terapii, tak i pro osobní rozvoj, na základě informovaného svobodného rozhodnutí zdravého člověka. Chce se stát licencovaným terapeutem pro psycholytickou léčbu neboli terapii s užitím psychedelik.

V současnosti žije v Bostonu. Je ženatý a má tři děti.